(Last updated 2018-04-21)

  • Chief scientist

Shouye Yang(杨守业)

 

  • Members

 

Chao LI(李超)

NI-SU(苏妮)

Xiangtong Huang(黄湘通)

Juan Xu(徐娟)

Pengfei Liu(刘鹏飞)

HUI LI(李绘)

  • Post-Doctor

Lei Bi(毕磊)

SUGANDHA PANWAR

Ergang Lian(连尔刚)

Yulong Guo(郭玉龙)

Zhiwei He(贺治伟)